Sağlık Durumu

Bu bölüm ebeveynlerin veya profesyonellerin beklentileri/isteklerini örneklerle açıklayan, tıbbi teşhislere ve sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşanan zorlukları içerir.