Temel Veri

Temel veri, çocukla ilgili önemli bilgileri içerir. Temel veri, örneğin; isim, doğum tarihi, velisi/yasal temsilcisi (vasi), iletişim bilgileri vb. içerir.