Katılım

Katılım, insanların ev, okul, sosyal alanlar gibi belirli ortamlarda etkinlikler yoluyla anlamlı bir şekilde yaptığı veya yapmak istediği durumları ifade eder. Örneğin; öğrenme, iletişim kurma, hareket etme önemli yaşam aktiviteleri bağlamında “bağımsız olarak giysilerini giyebilme” vb.