Vücut İşlevleri

Vücut İşlevleri, insanların mevcut fizyolojik vücut yapılarıyla yapabileceklerini tanımlar. Örneğin; nefes almak (solunum yapısına bağlı), sindirim (sindirim organlarına bağlı), kan basıncını ve kas gücünü vb.