Телесни функции

Телесните функции опишуваат сè што луѓето можат да направат со нивните телесни структури (физиолошки): дишење, регулирање на крвниот притисок, дигестивно варење, регулирање на мускулната сила.