Добре дојдовте во продуктот „МКФ-план“ - 11 категории како можна структура на план за поддршка или развој ориентиран кон МКФ!

  • Кликнете на името на категоријата => за да добиете дополнителни информации за оваа категорија и материјали за обука и примери за најдобра практика кои можат директно да се преземат.
  • Кликнете на „Обука“ / „Најдобри практики“ до името на категоријата => за да одите директно на материјалите за обука / примерите за најдобри практики.
  • Кликнете на „ЧПП“ => за да добиете општи информации и одговори на темата МКФ и планови за поддршка и развој.