МКФ-ПЛАН

Еразмус+ проект за воведување на МКФ во процесите на планирање на поддршка во училиштата

Главната цел на проектот е да се зголемат можностите за учење на учениците со развојни потешкотии/попреченост.

Тоа ќе се постигне со воведувањето на Меѓународна класификација на функционирање, попреченост и здравје – МКФ (СЗО, 2001 година) како заеднички јазик во процесите на планирање на поддршка во училиштето. Со користење на овој заеднички јазик, стручните лица (наставниците) повеќе се насочуваат кон цели, ја зголемуваат логичката конзистентност на плановите за поддршка и постигнуваат поголема ефикасност на процесите за поддршка, бидејќи структурата на МКФ дава меѓусекторска рамка.

Планот за поддршка ориентиран кон МКФ овозможува учество на сите вклучени корисници (вклучувајќи ги и родителите) во процеси на поддршка ориентирани кон цели (со дефинирање на видливи цели) и на тој начин ја зголемува социјалната инклузија на учениците со попреченост.

Проектот го спроведува конзорциум составен од 9 партнери од 3 европски земји (Австрија, Северна Македонија и Турција) координиран од страна на проф. д-р Манфред Претис.

Проектот „МКФ-план“ ќе трае од 1 октомври 2022 година до 30 септември 2024 година, а сите интелектуални продукти добиени од него ќе бидат достапни на германски, македонски и турски јазик.

повеќе >>

Настани

No events
Април 08, 2024

Четвртиот проектен состанок одржан во Скопје

На 1-ви и 2-ри април 2024 година, во Скопје се одржаа средбите на партнерите во…
Март 13, 2024

Резултатите од проектот претставени на Симпозиум во Охрид

Од 11-13 ноември 2023 година, во организација на Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на…
Септември 25, 2023

Работилница за МКФ во Абу Даби (Др. Претис)

Работилница на тема МКФ се одржа во Абу Даби од 12 до 16 март, 2023…
Ноември 22, 2023

Проектот МКФ-план претставен на Симпозиум за инклузивно образование во Охрид

Проектот „МКФ-план“ и неговите алатки беа претставени на Симпозиумот на тема „Ефекти од реформите во…
Јануари 25, 2023

Прв состанок на проектниот конзорциум

Првиот состанок на партнерите во проектот се одржа на 3-ти ноември 2022 година во Грац,…
Декември 01, 2022

Почеток на проектот

Проектот МКФ-план започна на 1.10.2022. 
Декември 01, 2022

Поставување на веб-страницата

Веб-страницата е достапна од 1.12.2022. 
Април 08, 2024

Посета на Центарот за функционална проценка во Скопје

Во рамките на сотсановите за проектот во Скопје, членовите на конзорциумот го посетија Центарот за…
Април 08, 2024

Посета на основно училиште во Скопје

За време на престојот во Скопје, со партнерите го посетивме и ООУ „Киро Глигоров“, каде…
Ноември 02, 2023

Меѓународна научно-стручна конференција "Образование на лицата со попреченост - актуелни состојби и перспективи" во Скопје

Од 13. до 15.10.2022 година во Скопје во хотелот "Холидеј Ин" се одржа меѓународната научно-стручна…
Април 08, 2024

Излезе од печат книгата „Планирање, формулирање и проверка на цели за учество: МКФ поедноставена“ од…

Излезе од печат книгата со наслов „Планирање, формулирање и проверка на цели за учество: МКФ…