Телесни структури

Телесните структури се однесуваат на анатомијата, деловите од телото и органите. Телесните апсекти кај детето/лицето често ги опишуваат лекарите.